Fasada družinske hiše na podeželju Izole

Kraj izvedbe: 
Izola
Storitev: 
Fasaderska dela
izvajanje zaključnega sloja na fasadi
Fasada družinske hiše na podeželju Izole
vhodna končana fasada

Zadnji projekti