Fasada poslovne stavbe v Logatcu

Kraj izvedbe: 
Logatec
Storitev: 
Energetska prenova
v fazi izdelave fasade
fasada je teranova z ornamenti
med okni je veliko ornamentov
vhodna fasada
granitni vhod

Zadnji projekti