Garažna hiša v Portorožu

Kraj izvedbe: 
Portorož
Storitev: 
Javni objekti
široki izkop gradbene jame
naprava zaščite obodnih sten izkopa
podložni beton temeljev je izdelan
izdelava temeljev
obodne stene kleti so končane
opaženje sten v kleti
montaža prefabriciranih plošč
pomaga veliko avtodvigalo
plošča nad kletjo je končana
izdelava sten v pritličju
opaženje sten v pritličju
montaža prefabriciranih plošč v pritličju
prvi avti v garažni hiši
izgled objekta ne izstopa
garaža je svetla
vsi priostori so označeni
dostop do garažne hiše
oznaka izvajalca del
notranjost je čista
ozelenela okolica

Zadnji projekti