Javne sanitarije Tržnica Koper

Kraj izvedbe: 
Koper
Storitev: 
Sanacije hidroizolacij in toplotnih mostov
Javne sanitarije Tržnica Koper
Javne sanitarije Tržnica Koper
Javne sanitarije Tržnica Koper

Zadnji projekti