Javne sanitarije v Kopru

Kraj izvedbe: 
Koper
Storitev: 
Keramičarska dela
vhodni del
stik tal in stene
kanalete in zaokrožnica
pogled na pult z mozaikom
vhod v ženske sanitarije
ženske sanitarije
moške sanitarije
umivalniki v moških sanitarijah

Zadnji projekti