Proizvodni objekti

Pridobljena strokovna znanja  s strokovnim izpitom iz statike nam zagotavljajo ob izkušnjah iz GP Stavbenik tudi uspešno vodenje izvedbe rekonstrukcij in povečanih kapacitet proizvodnih hal. Tako smo gradili za podjetja Agroservis Koper, Technol d.o.o. iz Izole kot tudi Anthron Izola. Pri izvedbi sodelujemo z izkušenimi in kvalitetnimi izvajalci na področju kovinskih in betonskih konstrukcij.

Referenčni objekti

Jeklena konstrukcija hale v Izoli
Jeklena konstrukcija hale v Izoli
Jeklena konstrukcija hale v Izoli
Proizvodna hala v Izoli
Proizvodna hala v Izoli
Proizvodna hala v Izoli
Proizvodna hala v Izoli

Zadnji projekti