Zunanje ureditve

Stavbe zažarijo v lepoti šele po končani zunanji ureditvi z odvodnavanjem, drenažo, tlakovanjem površin okrog hiš, zasaditvijo primerne vegetacije in osvetlitvami. Nudimo gradnjo podpornih zidov, oblogo s kamnom, tlakovanje poti in vzdrževanje po vselitvi uporabnikov objekta.

Sodelujemo s priznanimi podjetji za hortikulturno ureditev, pomoč pa nam nudijo tudi krajinski arhitekti.

Referenčni objekti

ohranjen stari kamniti zid
pregola nad garažnim prostorom
kamnita pot do letne kuhinje
v fazi gradnje
tlak iz porfido kock in rožo vetrov
končana roža
končana zunanja ureditev
pogled proti morju
pogled navzor po porfido tlaku
ob bazenu
pot v tiskanem betonu

Zadnji projekti