Kontakti in vizitka

Direktor: Dušan Milanič, univerzitetni diplomirani gradbeni inženir
Tel:  +386 (0)41 633 987 in +386 (0)5 64 21 190
Naslov: DMG d.o.o. Izola
Malija 114
6310 Izola
E-mail: info@gradbenistvo-milanic.si
ID za DDV: SI 29731607
Matična številka: 5891027
Transakcijski bančni račun:  1010 0002 9000 861  Banka Koper d.d.
Osnovni kapital: 12.990,00 EUR 
Št. vložka: 1/04889/00 pri Okrožnem sodišču Koper

 

Zadnji projekti