Javni objekti

Ob prelomu tisočletja smo za uspešno podjetje preuredili hladilnice v hali Agraria v Izoli v pisarniške prostore z vhodnim stopniščem, veliko skladiščnih površin s 3.000 m2 asfaltiranih dostopnih poti in 600 metri ograj na parcelni meji.

S spremembo dejavnosti so iste prostore namenili za znano diskoteko Ambasada Gavioli, ki je prve goste sprejela konec leta 1995. Sodelovali smo pri prenovi in položili preko 1.600 m2 keramike, asistirali arhitektu Gianniju Gavioliju pri njegovih nenavadnih in drznih rešitvah.

Pridobljena znanja smo uspešno uporabili pri prenovi Casinoja Lipica leta 2000 in Casinoja Portorož leta 2001.

Naslednji večji projekt je bila izgradnja Garažne hiše Hotela Marko v Portorožu za 75 avtomobilov v treh etažah .

Referenčni objekti

široki izkop gradbene jame
naprava zaščite obodnih sten izkopa
podložni beton temeljev je izdelan
izdelava temeljev
obodne stene kleti so končane
opaženje sten v kleti
montaža prefabriciranih plošč
pomaga veliko avtodvigalo
plošča nad kletjo je končana
izdelava sten v pritličju
opaženje sten v pritličju
montaža prefabriciranih plošč v pritličju
prvi avti v garažni hiši
izgled objekta ne izstopa
garaža je svetla
vsi priostori so označeni
dostop do garažne hiše
oznaka izvajalca del
notranjost je čista
ozelenela okolica
v fazi grobih gradbenih del
dokončavanje objekta
vhodne stopnice
dokončan dostop po stopnicah
izdelava diskoteke
zaključene poslikave diskoteke
glavni vhod v diskoteko
italijanski arhitekt diskoteke Giovanni Gavioli
prenova poslovnih prostorov končana
manjka še oprema
Prenova pisarn v Ljubljani
Prenova pisarn v Ljubljani

Zadnji projekti