Sanacije hidroizolacij in toplotnih mostov

Sanacije hidroizolacij in toplotnih mostov zahtevajo dobro poznavanje gradbene fizike, proučevanja vzrokov zamakanja in nastanka toplotnih mostov, nastanka kondenza in določitev ustreznih tehničnih ukrepov, da se objektom zagotovi ustrezna toplotna izolativnost  in hidro izoliranost. Sodelovali smo na več uspešno saniranih puščajočih objektih in jim zagotovili trajno suhost in uporabnost. 

Reference:

  • večstanovanjski objekt Inka, Izola
  • ravne strehe na stanovanjskih blokih Vojkovo nabrežje, Koper
  • javne sanitarije Tržnica Koper
  • čistilna naprava Delamaris, Izola
  • več individualnih stanovanjskih objektov.

Referenčni objekti

stanovanjski blok inka izola
Ploščad nad gražami v Luciji
Ploščad nad gražami v Luciji
Ploščad nad gražami v Luciji
Ploščad nad gražami v Luciji
Ploščad nad gražami v Luciji
Ploščad nad gražami v Luciji
Ploščad nad gražami v Luciji
Javne sanitarije Tržnica Koper
Javne sanitarije Tržnica Koper
Javne sanitarije Tržnica Koper
Hidroizolacija zunanjega stopnišča
Hidroizolacija zunanjega stopnišča
Hidroizolacija zunanjega stopnišča
Hidroizolacija zunanjega stopnišča

Zadnji projekti